چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

بخار روی
وقتی شما جوانه دانه خود را تداوی نمودید و جوانی دانه کاملا از بین رفت شما نیاز به مراقبت جلد دارید تا دوباره مصاب جوانی دانه نگردید. اما کدام مراقبت های جلد؟
۱. از حالاتی که سبب تشدید جوانی دانه تان میگردد خودداری کنید این حالات قرار زیر اند:  
❌ تشویش شدید
❌استفاده از غذا های که میدانید و سبب تشدید جوانی دانه تان میگردد.
❌چرب نمودن روی و موی
❌ عرق نمودن زیاد
❌استفاده از مواد آرایشی چرب
❌افراط در شستن صورت
۲. روز دوبار روی تانرا با فیس واش مناسب مانند Neem facewash, lemon foaming gel و یا AcnethroB و یا هم صابون Acnethro soap بشویید تا چربی سطح جلد شما را کاهش دهد.
۳. یک ژل که حاوی Adepalene .0.1% و یا Isotretinoin 0.5% باشد همیشه استفاده کنید تا منافذ ی را که چربی جلد از آن خارج میگردد باز نگهدارد و شما دوباره مصاب جوانی دانه نگردید.
۴. جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظت کنید شما میتوانید این کار را با پوشیدن کلاه ، استفاده از چتری و استعمال ضد آفتاب فاقد چربی مانند Sunprotek 30 Gel و  sunprotek lotion SPF 30  عملی کنید.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر