لایه برداری در تداوی جوانی دانه و لکه های آن

یکی از عوامل مهم در ایجاد جوانی دانه بندش منافذی است که چربی جلد از آن خارج میگردد. تراکم حجرات مرده در دهنه فولیکول موی یا منفذ جلد سبب بسته شدن این منفذ گردیده و چربی تولید شده توسط غده چربی ساز داخل آن تراکم نموده و میکروبی شدن این چربی سبب التهاب و ایجاد دانه های سرخرنگ و چرکدار میگردد.
برای تداوی جوانی از دوا های موضعی مانند ژلها، فیس واش ها، کریمها... دوا های خوراکی و بعضا عملیه های مانند میکرودرمابریشن، لایه برداری و لیزر استفاده میگردد.

لایه برداری چطور استفاده صورت میگیرد؟
در لایه برداری مواد کیمیاوی که اکثرا از اسید های میوه یی و یا سایر اسیدها با غلظت های مناسب استفاده میشود بعد از شستن و پاک ساختن جلد( با موادی مانند الکول و استون)  مواد لایه بردار به مدت کوتاهی بالای جلد تطبیق گردیده و بعدا دوباره جلد شسته میشود. مواد لایه بردار خاصیت کراتولیتیک بوده و سبب میگردد تا حجرات مرده جلد را هم از سطح جلد و از منافذ جلد جدا نماید.

لایه برداری چه تاثیراتی دارد؟ 
برداشتن یا دور شدن حجرات مرده از سطح جلد سبب شفاف شدن جلد گردیده و داغ کوله های بخار جوانی دانه کم میگردد.  همچنان جدا شدن حجرات مرده از منافذ جلد سبب باز شدن این منافذ میگردد و چربی جلد بصورت منظم خارج شده و سبب ایجاد بخار روی نمیگردد.
چه تغیرات بعد از لایه برداری بمیان می اید؟ 
بستگی به عمق لایه برداری و موادی که استعمال میگردد ممکن است سرخی خفیف و پوسته ریزی مختصری ایجاد گردد دو تا سه روز ادامه میابد.
چند بار باید این تداوی صورت گیرد؟ 
معمولا این تداوی سه تا شش بار به فواصل دو تا سه  هفته صورت میگیرد.
اختلاطات این تداوی چیست؟ 
معمولا در تداوی بخار جوانی دانه و لکه های آن از لایه برداری سطحی استفاده صورت میگرد که عوارض جلدی به دنبال ندارد اما محافظت جلد از شعاع آفتاب بعد از لایه برداری بسیار مهم بوده تا از  ایجاد لکه های آفتابی جلوگیری به عمل آید. 

نظرات

‏وسیمه پنجشیری گفت…
آیا لایه برداری سبب نازک شدن جلد و چملکی جلد نمیگردد؟
Arvin skin hospital گفت…
نخیر لایه برداری سبب زایل شدن حجرات مرده جلد گردیده و جلد شادابتر و جوانتر میگردد و یکی از طریقه های کاهش چملکی روی جلد لایه برداری میباشد

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر