تداوی جوانی دانه و داغ ان با لیزر

لیزر یك نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است(light amplification by emission of radiation) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمانهایی خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در آنها گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگردد که دراین جریان آسیب به انساج مجاور ناچیز بوده و یا اصلآ موجود نمیباشد.

كاربرد لیزر طبابت پیشینه 40 ساله دارد که در آن زمانها از ارگون و     CO2   لیزر استفاده بعمل می آمد ولی فعلآ و دستگاههای جدیدتر كه مؤثریت آن بیشتر و عوارض جانبی آن کمتر میباشد بمیان آمده است که جایگاه ویژه و وسیعی در درمان بیماری‌ها، پیدا كرده است.


کاربرد لیزر برای تداوی داغ جوانی دانه:

داغها یا اسکار های فرورفته و برجسته که بعد از بهبود بخار های جوانی دانه ایجاد میگردد را میتوان با راحتی با لیزر CO2 فراکشنال تداوی نمود درین طریقه سبب ایجاد کانالهای کوچک تخریب حرارتی گردیده و ترمیم دوباره بزودی صورت گرفته سبب میگردد تا جاهای فرورفته بخار دوباره بلند گردد. معمولا به چهار تا شش جلسه تداوی نیاز است و هر جلسه به فواصل یک الی یک ونیم ماه صورت میگیرد.
بستگی با عمق داغها معمولا ۷۰ تا ۹۰ فیصد داغها باین طریقه از بین میروند.

تداوی لکه های سرخ جوانی دانه و قهوه یی جوانی دانه:
معمولا باین منظور از لیزر های Nd;Yag استفاده بعمل میآید همچنان از آی پی ال IPL نیز استفاده گردیده و طی چهار جلسه لکه های بخار به صورت قابل ملاحظه کاهش میابد.

تداوی بخار های جوانی دانه با لیزر و لایت : 
درین اواخر از IPL که ماشینی است با تکنیک متفاوت و استفاده مانند لیزر بخار های فعال جوانی دانه را تداوی مینمایند درین طریقه معمولا وقتی به جلد شعاع داده میشود شعاع توسط ALA امینو لانولیک اسیدی که توسط میکروبی که سبب جوانی دانه میگردد( P.Acne) جذب گردیده و بلند رفتن حرارت آن سبب تخریب این میکروب و بهبود جوانی دانه میگردد.

 مزایای لیزر
1.    بدون درد و خون ریزی انجام میشود.

2.    در اکثر موارد ضرورت به بیحسی ندارد.

3.    اختلاطات تداوی اندک میباشد.

4.    دراکثر موارد سبب مداخله در کار و وظیفه نمیگردد بعد از تداوی مریض میتوانند به وظیفه خویش دامه دهد.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر