نمایش پست‌های منطبق با جستجوی تداوی جوانی دانه

پست‌ها

۱.چرا مصاب جوانی دانه میشوم؟ در سن جوانی با تولید هورمون های جنسی و رسیدن آن به غدوات چربی غدوات چربی ساز فعال گردید و نزد یکتعداد اشخاص تولید چربی بیشتر بوده جلد شان چرب میباشد از جانب دیگر بسته شدن قنات غده چربی صورت گرفته سبب تجمع چربی در داخل غده میگردد که این خود محیط مناسبی را برای رشد بکتری های P Acne ساخته و رشد بکتری ها صورت گرفته سبب ایجاد التهاب و تجمع حجرات التهابی در ناحیه گردیده جوانی دانه ایجاد میگردد. ۲. من حالا از جوانی گذشته ام مگر این پیر دانه است؟ نخیر جوانی دانه در اکثریت حالات با افزایش سن ازبین میبرد ولی در ۱۲ فیصد واقعات در ۲۵ سالگی و ۶ فیصد واقعات در ۴۵ سالگی هم جوانی دانه دیده میشود. ولی از آنجاییکه شیوع بیشتر در شروع جوانی دارد بنام جوانی دانه باد میشود. ۳. چرا من چند بار دوا از داکتر های مختلف دوا گرفتم ولی بخار هایم  خوب نشد؟ خوب بخار های جوانی به تداوی نسبتا طولانی سه تا شش ماه نیاز دارد و بعد از شفا یابی کاملا بازهم شما نیاز دارید که از فیس واش مناسب و یک ژل بصورت مستمر استفاده کنید تا جوانی دانه دوباره عود نکند. درصورتیکه جوانی دانه با درمانی ها
بخار روی یا جوانی دانه شایعترین مرض جوانی است. احصائیه های مختلف نشان داده است از هر پنج جوان چهار آن مصاب جوانی دانه میباشند. ولی جوانی دانه در ۸۰ فیصد حالات خفیف بوده و نیاز به تداوی ندارد اما در یک تعداد اشخاص(۲۰فیصد جوانان ) جوانی دانه شدید بوده نیاز به تداوی منظم و دوامدار دارد.  در یک تعداد حالات خصوصا در حالات خفیف جوانی دانه را میتوان صرف با استفاده از مراقبت های جلد ( برای دیدن کلیک کنید ) کنترول نمود. اما در یک تعداد حالات دیگر جوانی دانه یا بخار روی  بصورت متوسط شدید بوده و نیاز به تداوی دوایی دارد و با استفاده از تداوی منظم بهبودی میآید.  جوانی دانه با شدت متوسط در یک تعداد حالات اختصاصی جوانی دانه شدید و با دوا های معمولی تداوی آن نتیجه بخش نمیباشد در چنین حالات تداوی اختصاصی دوایی بعد از تکمیل معاینات خون صورت میگیرد و جوانی دانه با تداوی سه الی شش ماه برطرف بهبودی میرود. در حالات دیگر که جوانی دانه شدید ویا  متوسط که  با تداوی معمولی بهبودی نمی یابد را میتوان  با تداوی های فزیکی از بین برد این تداوی ها که فعلا در کلینک ما و تعداد انگشت شماری از
 جوانی دانه چیست؟  بوجود آمدن بخار های سر سفید، بخار های سر سیاه، و دانه های چرکی در صورت و  بعضا قفسه سینه و شانه ها.  علت جوانی دانه چیست؟  جوانی دانه از سبب جلد چرب بوجود می آید. بعضا قنات غده چربی که همان پیاز مو است بسته میشود چربی در داخل فولیکول مو تراکم نموده و سبب بوجود آمدن بخار های سر سفید میگردد. در صورتیکه چربی بصورت یکبارگی خارج شود توسط هوا اکسیدایز گردیده و به رنگ سیاه تبدیل میگردد. اگر در داخل پیاز مو باکتری رشد کند سبب ایجاد بخار های چرکی و التهاب جلد میگردد که میتواند دانه بخار های بزرگ و چرکی‌را بوجود بیاورند.  انواع جوانی دانه کدامها هستند؟  جوانی دانه میتواند بشکل کومیدونال( بخار های سر سفید و سر سیاه) بخار های صورت یا جوانی دانه های بزرگ و چرکی‌ و شکل شدید جوانی دانه یا بخار روی صورت کانگلوباتا و فولمینانس باشد.  وقایه از جوانی دانه  چگونه جوانی دانه را از بین ببریم؟  از بین بردن یا تداوی جوانی دانه میتواند نظر به شدت بخار روی متفاوت باشد و از مراقبت ها خانگی یا تداوی خانگی تا استفاده از کریم ها و همچنان دوای خوارگی جوانی دانه و لیزر، میکرو درم و لایه برداری فرق
مراقبت خوب جلد شما را کمک میکند تا از مصاب شدن به داغ و یا سکار جوانی دانه در امان باشید.      بعضی ها میگویند مصاب شدن به داغ های جوانی غیر قابل پیشگیری است و هرکس مصاب جوانی دانه باشد مصاب داغ و یا اسکار آن هم میگردد. اما همیشه این چنین نیست.     ما در اینجا بعضی نکاتی  را ذکر می کنیم که  با پیروی از آن از داغ و یا لکه جوانی دانه در امان میباشید و یا لکه های تازه ایجاد شده بزودی از بین بروند.      متخصصین جلدی برای کاهش لکه و داغ جوانی دانه نکات زیر را پیشنهاد مینمایند : ۱. تداوی جوانی دانه        هر قدر برآمدن بخار های جوانی کمتر باشد احتمال ایجاد لکه و داغ آن کمتر میگردد. تداوی جوانی دانه شما تحت نظر متخصص جلدی در یکی از حالات زیر حتمی میباشد: ⭕موجودیت دانه های بزرگ و پر چرک که به اندازه یک نخود و یا بزرگتر از آن باشد این نوع جوانی دانه بنام جوانی دانه نودولو سیستیک یاد شده و بدون تداوی سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد. ⭕در صورتیکه جوانی نزد شخصی بسیار زود و در اوایل جوانی شروع شده باشد هر قدر شخص زودتر مصاب جوانی دانه گردد به همان اندازه احتمال شدت  آکنه یا جوانی دانه در
جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد. علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است: 1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است. 2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها) 3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه 4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند. 5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه 6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتما
پ بعضا دیده شده کسانی که مصاب جوانی دانه اند و تحت تداوی قرار دارند از وضعیت شان ناراضی هستند و تداوی جوانی دانه فعال نزد شان موثر نمیباشند اینکه چه عواملی سبب میشود که تداوی نتیجه ندهد مربوط میشود به هشت اشتباه که مصابین جوانی دانه مرتکب میگردند. که قرار زیر تشریح شده اند. اشتباه اول: دوا های توصیه شده برای جوانی دانه تان را زود قطع میکنید. جوانی دانه بسیار به آهستگی بهبود میابد حتی اگر بخار های جوانی دانه شما در مدت کوتاهی به وجود آمده باشد. حد اقل مدت که شما در حالت بخار های تان احساس بهبودی مینمایید ۶ الی ۱۲ هفته میباشد. پس حد اقل ۳ تا ۴ هفته دوا های توصیه شده تانرا استعمال نموده و درصورتیکه احساس بهتری کردید با مشوره با متخصص جلدی تان دوا ی تانرا ادامه بدهید. اشتباه شماره دوم : استفاده از تعداد زیاد دواها هم زمان:  بسیار ها وقتی یک دوا را چند روزی استفاده میکنند و آنرا موثر نمیدانند دواهای دیگری را هم با آن علاوه میکنند و از چندین دوا همزمان و بدون مشوره استفاده میکنند. یا هم دوا ها را زود زود عوض میکنند و هر کس هرچیزی را برایشان پیشنهاد میکند یکی دو ر
 جوانی دانه تخریشی چیست؟  جوانی دانه تخریشی  acne excoriee اصطلاحی است که برای توصیف جوانی دانه  های کنده شده و یا فشار داده شوند استفاده می شود.    اکثر افراد برای رهایی بخار های جوانی دانه  بعضی از نقاط جلد خود را می فشارند یا بخار ها حتی اگر بسیار کوچک باشند می کَنند.  این عمل می تواند باعث بدتر شدن جوانی دانه شود.  ممکن است جلد با  میکروبهای  ثانویه آلوده شود و و سبب شدت بخار ها و بوجود آمدن داغ های سیاهرنگ گردد.   برخی از افراد بیش از حد جلد خود را می کَنند.  وقتی جلد آنها معاینه می شود ، هیچ جوانی دانه فعال نمی داشته باشند، فقط علائم خراش ، زخم ، لکه های سیاه وداغ بخار موجود میباشد.  تمام بخار های التهابی روی و کومیدون ها با کندن یا فشار دادن تخریب میشوند و صرف زخم و داغ بخار جوانی دانه در صورت باقی میماند.   اکثر مریضان می دانند که زخم های صورت آنها به دلیل کندن بخار های جلد است ، اما آنها همیشه صریحاً کندن بخار ها را رد میکنند.   چه کسی به جوانی دانه تخریشی مبتلا می شود؟  هر کسی که به جوانی دانه مبتلا باشد ، می تواند از داغهای جوانی دانه رنج ببرد.  شیوع این مرض در خانم ها بیشتر
افواه: جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی. حقیقت: جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست افواه: جوانی دانه بعد ازازدواج بهبود میابد. حقیقت: جوانی دانه هیچ ارتباطی به عمل ازدواج ندارد و ازدواج هیچ تاثیری به جوانی دانه ندارد اما چون عمل ازدواج در سنی صورت میگیرد که معمولآ جوانی دانه بهبود میابد چنین فکرمیشد که ازدواج سبب بهبود جوانی دانه گردیده باشد که هیچ بنیاد علمی ندارد. افواه: جوانی دانه با اخذ بعضی ازغذا ها تشدید میگردد. حقیقت: گذارش های ضد و نقیض در این ضمینه به نشر رسیده که گاهی تشدید جوانی دانه با غذا تثبیت یا رد گردیده اند، در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که مواد غذایی با اندکس قندی بالا و با تحریک افراز هورمون insulin like growth factor و تحریک غدوات چربی ساز میتوانند سبب افزایش تولید چربی جلد و تشد
سوال:  میگویند جوانی دانه تداوی ندارد؟  جواب:  جوانی دانه قابل تداوی است نکات زیر را باید به خاطر داشت  1. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعما ل دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود در حالیکه چنین نبوده و جوانی دانه با تداوی مناسب و طولانی مدت بهبود میابد.  2. بعد از ختم تداوی یا بهبود جوانی دانه جلد  به مراقبت  ضرورت دارد که مناسب برای جلد های چرب باشد مراقبت مناسب جلد میتواند از عود مرض جلوگیری نموده و سبب بهبودی سریع جوانی دانه در جریان تداوی گردد که درلینک زیر میخوانید: http://www.drarifabid.com/2013/02/blog-post.html 3. بهبود جوانی دانه نیاز به استعمال منظم دوا توسط شخص مصاب دارد به همین لحاظ من به اکثر جوانان مصاب به جوانی دانه میگویم بهبود حالت شما 75 فیصد مربوط به شماست تا تداوی تانرا منظم استفاده کنید، از جلد تان مراقبت کنید و در استعمال دوا حوصله داشته باشید و 2
اکثر دوستانی که مصاب جوانی دانه اند همیشه شاکی اند و میگویند هر چه میکنم هر قدر دوا گرفتم متاسفانه بخارهای من ازبین نرفت. اگر شما هم از جمله چنین کسان میباشید پس مطلب زیر را بخوانید  درین مطلب کوشش شده دلایلی را که جوانی دانه شما بهبودی نمییابد جستجو نموده و راه حل آنرا برای تان پیشنهاد کنیم. ۱۲. شاید شما از دوای مناسب ضد جوانی استفاده نکرده باشید. اکثر دوستان از دواهای خود سرانه استفاده کنید یا از دوکتوران غیر متخصص جلدی دوا میگیرند که معمولآ چنین دوا ها موثر نمیباشند. ۱۱. اکثر دوستان و یا فامیلها ی شان عقیده دارند بخار جوانی دانه میبراید و دوباره ازبین میرود و نیاز به تداوی ندارد از همین سبب یا اقدام به تداوی نمیکنند و یا هم به تداوی بی علاقه بوده و بعد از استفاده محدود دوا دلسرد شده و به استعمال دوا مداومت نمیکنند. شاید شما هم به چنین عقیده باشید و دوای تانرا درست استفاده نکنید. بهتر است جوانی دانه تانرا تداوی کنید و منظم دوای تانرا استفاده کنید  درست است جوانی دانه میبراید و خوب میشود و لی متاسفانه داغ آن همیشه با شما میماند و جهت جلو گیری از داغ باید دوا استفاده کنید. ۱۰.
جواب ۱. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعما ل دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود در حالیکه چنین نبوده و جوانی دانه با تداوی مناسب و طولانی مدت بهبود میابد.  2. بعد از ختم تداوی یا بهبود جوانی دانه جلد  به مراقبت  ضرورت دارد که مناسب برای جلد های چرب باشد مراقبت مناسب جلد میتواند از عود مرض جلوگیری نموده و سبب بهبودی سریع جوانی دانه در جریان تداوی گردد که درلینک زیر میخوانید: http://www.drarifabid.com/2013/02/blog-post.html 3. بهبود جوانی دانه نیاز به استعمال منظم دوا توسط شخص مصاب دارد به همین لحاظ من به اکثر جوانان مصاب به جوانی دانه میگویم بهبود حالت شما ۷۵ فیصد مربوط به شماست تا تداوی تانرا منظم استفاده کنید، از جلد تان مراقبت کنید و در استعمال دوا حوصله داشته باشید و ۲۵ فیصد مربوط به داکتر میشود تا دوایی را که مناسب به حالت و شدت جوانی

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا