چرا جای بخار میماند و چگونه تداوی میگردد؟

 چرا داغ جوانی دانه بوجود می آید؟

وقتی جوش ایجاد می‌شود در مسیر ترمیم جای بخار جوانی دانه ممکن است  سه اتفاق بیفتد:

▪️اول: اینکه جلد به طور نرمال ترمیم شود و جای ان باقی نماند.

▪️دوم : اینکه جلد کمتر از حد نرمال ترمیم و بازسازی بشود و جای بخار بشکل فرورفته باقی بماند.

▪️ سوم : زمانی است که بازسازی جلد بیش از حد نرمال انجام شود و بافت کلویید و برجسته بسازد.

‌داغ های جوانی دانه چطور تداوی میگردند؟

برای تداوی داغ های جوانی دانه در شفاخانه جلدی امید کارا و شفاخانه جلدی آروین  از ین میتود ها استفاده میشود.


لیزر درمانی 

با استفاده از لیزر فراکشنال CO2 که با استفاده از بی حسی موضعی صورت میگیرد و سرخی ایجاد میکند که طی یک تا سه روز برطرف میشود و نیاز به چهار تا شش جلسه است.

فراکشنال آر اف یا MRF

با استفاده از وسیله که سوزن های کوچک را داخل جلد نموده و امواج رادیویی را آزاد میکنند با کولاژن سازی سبب رفع داغ های جوانی دانه میگردد. و نیاز با چهار جلسه دارد.

سابسیژن

درین روش سوزن های مخصوص داخل جلد شده و فبروتیک باندهایی را که جلد را به طرف پایین می‌ کشاند قطع میگردد و سبب بلند شدن داغ های فرو رفته جلد میگردد.

میکرو درم ابریشن

بدین وسیله حجرات مرده جلد توسط ذرات ریز الماس که در نهایت آن وجود دارد برداشته شده و سبب تحریک کولاژن سازی میشود لکه های قهوه یی که بعد از بحار ایجاد میشود باین روش با بهترین نتیجه از بین میرود. نیاز به چهار تا شش جلسه دارد.

پانج گرافت

درین عملیه جلد که که‌اسکار عمیق دارد توسط اله بنام پانج برداشته شده و توسط جلد نارمل که از عقب گوشت برداشته جایگزین میگردد.
تزریق استرویید و هیالورونیک اسید
برای داغ های برجسته و کلویید که دانه های سخت، برجسه و بزرگ هستند از تزریق کورتیکو استرویید و برای داغ های فرورفته که نیاز به بهبود سریع است از تزریق هیالورونیک اسید استفاده میگردد.

پلاسما

داغ های کوچک، نقطه یی و عمیق که بنام داغ های ice peck یاد میگردند با استفاده از پلاسما تداوی میگردند.

عملیه جراحی داغهای بزرگ

اگر داغ های جوانی دانه بسیار بزرگ و بد شکل باشند درین صورت توسط عملیه جراحی زیبایی ترمیم میگردند.

‌☎️ 0798188883
📱 0799313883
▶️ www.instagram.com/cara.skin.hospital
🌐 www.cara.af

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر