تداوی بخار های زیر جلدی جوانی دانه

 بخار های زیر جلدی چیست؟

بخار های زیر پوستی یا closed comedon دانه های زیر جلدی میباشد که در اثر بندش قنات پیاز مو که چربی جلد از آن خارج میگردد بوجود می آید. در نتیجه چربی تولید شده در غده چربی داخل پیاز مو جمع شده و سبب بوجود آمدن بخار های کوچک زیر جلدی در روی میگردد. اینها بنام بحار های سر سفید یا white head نیز یاد میشوند. 

کشیدن بخار های زیر جلدی


چطور از بخار های زیر جلدی وقایه کنیم؟ 

چون بخار های زیر جلدی از جمله انواع بخار های جوانی دانه اند وقایه بخار های سر سفید جلوگیری از بوجود آمدن بخار های روی جوانی نیز میباشد. 

برای تداوی بخار های زیر پوستی لازم است •روی تانرا روز دو بار با آب و صابون بشویید.

• از معروض شدن به شعاع آفتاب خود داری کنید. 

• ‏روی و موی خود را چرب نکنید. 

• ‏مواد آرایشی کمتر استفاده کنید. 

• ‏تشویش نکنید

• ‏از خوردن غذا های که سبب جوانی دانه میگردد پرهیز کنید. 

• ‏استفاده از ژل ادپالن با مشوره متخصص جلدی نیز میتواند موثر باشد. 

بخار زیر پوستی یا سر سفید چگونه تداوی میگردد؟ 

متاسفانه بخار های زیر جلدی با تداوی دوایی از بین نمیرود و برای تداوی دوایی لازم است از طریقه های فیزیکی استفاده شود. 

در شفاخانه های جلدی آروین و شفاخانه جلدی امید کارا برای تداوی بخار های زیر جلدی از میتود های میکرو درم ابریشن و کومیدون اکستراکشن استفاده میگردد. 

که طی یک تا دو جلسه بخار ها زیر جلدی کاملا از بین میرود.


 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر