چگونگی بهبود جوانی دانه با تداوی

 بهبودی جوانی و پاک شدت بخار یک پروسه بطی است مدت زمان بهبودی میتواند از یک شخص تا شخص دیگر و همچنان نظر به شدت جوانی  متفاوت باشد اما درینجا متخصصین جلدی بهبود جوانی دانه را در  مراحل زیر توضیح میدهند. مراحل بهبودی جوانی دانه خفیف. 

هفته اول: 

بهبود خفیف.  جلد سرخ ، تحریک شده و در حالی که جلد به درمان سازگار هم باشد ممکن دچار خارش شود .

 ‏هفته دوم: 

بخار ها کمتر شده اند ، به دنبال آن ممکن است از بین برود.  نزد تعداد کمی اشخاص ممکن بخار ها بیشتر شود( جای نگرانی نیست این حالت بزودی بهبود میابند).  جلد کمی سرخ و تحریک شده بوده  لکه های سرخ ناشی از آکنه های قدیمی موجود میباشد. 

 ‏هفته سوم: 

 بخار ها تا حد زیادی خوب شده اند و   برخی موارد جلد کاملا پاک می شود.  دیگران در مسیر خوبی هستند.  لکه های سرخ ناشی از آکنه های قدیمی موجود میباشد. اگر باز هم بخار موجود باشد و شما مطمئن هستید که دوا را منظم استفاده کرده اید و بخار های تان باز هم میبراید شاید شما نیاز به لایه برداری، لیزر و یا میکرو درم ابریشن داشته باشید

 ‏هفته چهارم: 

بسیار خوب به نظر می رسد.  هیچ آکنه جدیدی ایجاد نمی شود ، اما ممکن است لکه های سرخ ناشی از آکنه های قدیمی همچنان باقی بمانند.  لکه های سرخ به آرامی محو می شوند.

 ‏ هفته هشتم و بعد از آن:

درمان مداوم جلد را شفاف نگه می دارد.  لکه های سرخ همچنان زیبا و شفاف می شوند با وجودیکه جلد پاک است شما نیاز به ادامه دوا های تعقیبیه دارد. 

جوانی دانه شدید


مراحل بهبودی جوانی دانه شدید: 

هفته اول:

 به طور معمول بهبود ناچیز ، برخی از افراد گزارش بدتر شدن بخار  را میدهند.  جلد سرخ ، تحریک شده و خارش دارد 

هفته دوم:

 بخار ها روی خوب میشود و بخار های تازه میبرایند.  جلد هنوز سرخ ، تحریک شده و خارش دارد.  فرد در حال بررسی گزینه های دیگر است باید به مریض اطمینان داد تا حوصله کند بهبود بخار ها به وقت بیشتر نیاز است. 

هفته سوم:  

بخار ها رو به بهبودی است.  و برامدن بخار ها با وجود اینگه‌کمتر شده است اما باز هم بخار ها موجود میباشد.  جلد کمتر سرخ است و دیگر خارش ندارد.  لکه های سرخ ناشی از آکنه های قدیمی مشهود است. 

هفته چهارم: 

برای بسیاری از افراد ، جلد به وضوح شفاف تر میگردد. نا امیدی را کا در بهبود بخار های روی خود داشتند کمتر گردیده  سرخی روی کمتر شده.   لکه های سرخ بخار های روی  قدیمی باقی مانده است.

هفته پنجم تا هشتم: 

برای بسیاری از افراد ، جلد کاملاً شفاف است.  برای دیگران ، مبارزه با ایجاد بخار های جدید بشکل متناوب ادامه دارد.  باید فرد دوای خود را قطع نکند و به ادامه دوا ادامه بدهد. 

 هفتم هشتم و بعد از آن:  

معمولاً در ماه 3 حتی موارد دشوار نیز در راه کنترل کامل هستند.  در حال حاضر بسیاری از موارد با شدت کمتر برای حفظ جلد بدون آکنه به درمان مداوم نیاز دارند.  لکه های سرخ همچنان کم رنگ می شوند.  برامدن یگان بخار روی تازه ار زمانی طبیعی است و اگر بخار ها گاهی بیشتر میشود با متخصص جلدی باید مشوره صورت گیرد.  برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر