تاثیرات غذا بالای جوانی دانه

آیا غذا واقعا سبب جوانی دانه میگردد؟ 
نظریات مختلف و ضد و نقیض درین زمینه وجود دارد عده یی از تحقیقات نشاندهنده تاثیرات مثبت و یا منفی غذا بالای جوانی دانه بوده و عده یی هم تاثیرات غذا را با جوانی دانه رد نموده اند. 
اما به یک نکته همه توافق دارند که با وجود اینکه غذا سبب جوانی دانه نمیگردد اما غذا های خاصی  میتوانند سبب تشدید جوانی دانه گردند، یعنی در صورتیکه یک شخص مصاب جوانی دانه باشد غذا های خاص میتوانند سبب بدتر شدن آن  گردند. 
غذا هاییکه را که گفته اند سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردند عبارت از غذا های پر کالری و شیرین و یا غذا های با اندکس قندی بالا، چاکلیت کاکاو و لبنیات گاوی میباشد. 
اما چرا این غذا ها؟ 
خوراکی های با اندکس قندی بالا مانند شکر، چپس، چاکلیت، نوشابه های انرژی زا و گازدار اکثرا دارای قند فروان اند و این قند ها سبب بلند رفتن هورمونی بنان insulin like growth factor یا فکتور رشد مشابه به انسولین میگردند این هورمون سبب فعال شدن بیشتر غدوات چربی گردیده و نتیجه آن تولید بیشتر چربی و تشدید جوانی دانه میباشد. 
لبنیات گاوی هم دارای هورمونهای گاوی میباشند هورمونهای موجود در لبنیات میتوانند سبب فعال شدن بیشتر غدوات چربی، چرب شدن بیشتر جلد و نهایتا تشدید جوانی دانه گردند. پس به کسانی که جوانی دانه دارند توصیه میشود بیشتر از یک گیلاس لبنیات در روز مصرف نکنند. 
بعضی ها ادعا دارند که غدا های تند و تیز و میوه های خشک سبب تشدید جوانی دانه میگردند اما تحقیقات قابل اعتباری درین زمینه وجود ندارد. 
بصورت کلی به کسانی مصاب جوانی دانه اند گفته میشود که از خوردن موادی که واقعا سبب تشدید جوانی دانه شان میگردند پرهیز نمایند. 

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر