ازدواج و جوانی دانه

آیا واقعا ازدواج سبب بهبود جوانی دانه میگردد؟ 
ارتباط ازدواج و جوانی دانه  از نظر علمی تا حالا ثابت نشده است. یک تعداد زیاد جوان ها حتی بعد از  ازدواج هم مصاب جوانی دانه میباشند در حالیکه عده زیادی هم بدون ازدواج و با افزایش سن جوانی دانه شان از بین میرود. 
شما اگر ازدواج کنید یا خیر ممکن جوانی دانه تان در اکثر حالات تا سن ۲۵ سالگی  دوام کند ولی بخاطر داشته باشید؛ جوانی دانه  در ۱۲ فیصد از خانمها و ۶ فیصد از مردها بعد از ۲۵ سالگی و در ۶ فیصد خانمها و مردها تا سن ۴۵ سالگی ادامه می یابد. 
عمل ازدواج معمولا سبب از بین رفتن جوانی دانه نمیگردد اما معمولا ازدواج در سنی صورت میگیرد که جوانی دانه به طرف بهبودی میرود. 
بعضی ها فکر میکنند جوانی دانه یک مشکل هورمونی است و این مشکل با ازدواج ازبین میرود در حالیکه چنین نیست. جوانی دانه با وجود اینکه در تعداد کمی حالات خصوصا نزد خانمها با مشکلات هورمونی همراه میباشد اما اینحالت نادر بوده و امراضی را چون PCOS   و Adrenal hyperplasia شامل میشود. که نیاز به تداوی اختصاصی دارند. در سایر حالات سویه هورمونهای جنسی نارمل میباشد. و ازدواج سبب رفع مشکلات هورمونی نمیگردد. 
ازدواج در بسیاری حالات حتی میتواند سبب تشدید جوانی دانه خصوصا نزد خانمها گردد زیرا استرس و تشویش دوری از فامیل و همچنان استعمال مواد آرایشی گوناگون همه و همه میتوانند سبب تشدید جوانی دانه گردند.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر