ویدیو: چگونه جوانی دانه خود را کنترول کنیم؟


نظرات

‏جبار ثاقب گفت…
معلومات خوب بود بسیار زیاد تشکر ایکاش تمام ویدیو ترجمه میشد اما صرف خلاصه آن بسیار عالی ترجمه شده بود. باز هم بسیار زیاد تشکر از تمام معلومات های تان.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر