هشت اشتباه شما در تداوی جوانی دانه

پ
بعضا دیده شده کسانی که مصاب جوانی دانه اند و تحت تداوی قرار دارند از وضعیت شان ناراضی هستند و تداوی جوانی دانه فعال نزد شان موثر نمیباشند اینکه چه عواملی سبب میشود که تداوی نتیجه ندهد مربوط میشود به هشت اشتباه که مصابین جوانی دانه مرتکب میگردند. که قرار زیر تشریح شده اند.
اشتباه اول: دوا های توصیه شده برای جوانی دانه تان را زود قطع میکنید.
جوانی دانه بسیار به آهستگی بهبود میابد حتی اگر بخار های جوانی دانه شما در مدت کوتاهی به وجود آمده باشد. حد اقل مدت که شما در حالت بخار های تان احساس بهبودی مینمایید ۶ الی ۱۲ هفته میباشد. پس حد اقل ۳ تا ۴ هفته دوا های توصیه شده تانرا استعمال نموده و درصورتیکه احساس بهتری کردید با مشوره با متخصص جلدی تان دوا ی تانرا ادامه بدهید.
image
اشتباه شماره دوم : استفاده از تعداد زیاد دواها هم زمان: بسیار ها وقتی یک دوا را چند روزی استفاده میکنند و آنرا موثر نمیدانند دواهای دیگری را هم با آن علاوه میکنند و از چندین دوا همزمان و بدون مشوره استفاده میکنند. یا هم دوا ها را زود زود عوض میکنند و هر کس هرچیزی را برایشان پیشنهاد میکند یکی دو روز استفاده نموده و بعدا قطع مینمایند چون نمیتواند رضایت شانرا فراهم نمایند. چون بسیاری ازین دوا ها مخرش بوده و سبب تخریش جلد میگردند از جانب دیگر بعضی از دواها میتوانند در شروع تاثیر بسیار خوب داشته و با مرور زمان سبب تشدید جوانی دانه گردند.
اشتباه شماره سوم: افراط در شستن و استفاده از اسکرب: استفاده افراطی ار اسکرب و سایر شوینده ها میتواند سبب تخریش جلد و تشدید جوانی دانه گردد. برخلاف شستن صورت با یک شوینده ( فیس واش و یا صابون)  با Ph مناسب میتواند سبب کاهش التهاب گردیده و در بهبود جوانی دانه رول دارد. همچنان بعد از استعمال مواد شوینده صورت تانرا بدرستی آبکش کنید چون بقایای مواد شوینده میتواند سبب تخریش جلد و تشدید جوانی دانه گردند.
اشتباه چهارم؛ انتخاب نادرست مواد بهداشتی و آرایشی: شوینده های قوی، شوینده های القلی و پاک کننده های الکولی میتواند سبب تشدید جوانی دانه با ایجاد تخریش جلد گردند.
وقتی شما محصول بهداشتی را انتخاب میکنید کوشش کنید تا موادی را که دارای لیبل  noncomedogenic و for acne prone skin را دارا باشند انتخاب کنید. چنین محصولات حاوی موادی نمیباشند که سبب بسته شدن دهنه فولیکول و تشدید جوانی گردند همچنان استعمال مواد آرایشی چرب و روغنهای مو هم میتوانند سبب تشدید جوانی دانه گردند. مواد آرایشی ، ضد آفتاب و کریم های مرطوب کننده چرب و روغنی مساعد کننده با بسته شدن قنات فولیکول سبب ایجاد ویا تشدید جوانی دانه گردند.
اشتباه شماره پنجم: کندن و فشار دادن جوانی دانه:  فشار دادن و کندن بخار جوانی دانه سبب میگردد تا بخار ها به زودی التیام نیابد و از جانب دیگر سبب گردند تا داغ و یا اسکار جوانی دانه باقی ماند. فشاری که بالای بخار وارد میگردد بعضا سبب میگردد تا محتوی بخار به خارج نه بلکه به داخل جلد انتشار نموده و سبب ایجاد دانه های بزرگتر و عمیق تر گردند که به آهستگی التیام میابند. وقتی بخاری برآمد منتظر باشید به آهستگی بهبود یابد.
اشتباه شماره ششم: انتظار دارید جوانی دانه خوبخود خوب شود 
بسیار انتظار میکشید تا جوانی دانه خود بخود خوب شود و باورهای نادرست که به شما گوش زد میشود ( جوانی دانه تا عروسی نکنید از بین نمیرود، جوانی دانه تداوی ندارد. ……) شما را به عدم مراجعه و مشوره با متخصص جلدی تشویق میکند. پس وقتی مصاب جوانی دانه هستید و جوانی دانه شما با مراقبت های خانگی شما بهبود نیابد با متخصص جلدی مشوره کنید بهبود جوانی دانه میتواند سبب جلوگیری از داغ و یا اسکار و لکه آن گردیده و از جانب دیگر اعتماد به نفس تانرا افزایش و اضطراب شما را کاهش دهد.
اشتباه شماره هفتم: افراط و یا تفریط در استفاده دوایی که توسط متخصص جلدی توصیه میگردد.
مریضان باید دوا ها را با شیوه توصیه شده توسط متخصص جلدی استفاده نمایند. استفاده بیش از حد توصیه شده دوا میتواند بر علاوه اینکه سبب بهبود جوانی دانه نگردند، سبب تخریش جلد ایجاد سرخی و سوزش صورت پوستک شدن و تشدید جوانی دانه گردند پس دوا های جوانی دانه را به مقدار کم مصرف نمایید. از جانب دیگر بسیاری اشخاص عادت دارند کریمها را صرف بالای بخار جوانی دانه مصرف کنند این عمل شاید سبب بهبود بخار در ساحه استفاده شده گردیده و لی بخار های جدید ایجاد گردد. عده یی هم دوا ها را بصورت منظم نه بلکه وقفوی استفاده میکنند که اینهمه سبب ناکامی در تداوی جوانی دانه میگردند.
اشتباه شماره هشتم : قطع دواها بعد از بهبود جوانی دانه
وقتی جوانی دانه تان بهتر گردید شاید متخصص جلدی به مرور زمان تعداد دوا ها و مراتب مصرف آنها را نزد تان کاهش دهد. مثلا از روز دو کریم به یک کریم ، از دوبار اسنفاده در روز یکبار در روز بعدا یکروز درمیان و… بعضا  حتی بعد از ختم تداوی و بهبود کامل جوانی دانه لازم میباشد تا یک فیس واش مناسب و یک ژل متخصص جلدی برایتان توصیه کند که حاوی ادپالین و یا ایزوتریتونوین باشد تا همیشه استفاده گردد تا از ایجاد بخار های جدید جلو گیری کند.

نظرات

‏ناشناس گفت…
تشکر از معلومات تان
صمد علی
‏صمیم گفت…
معلومات عالی بود امید در رابطه به استفاده از لیمو هم به تداوی بخار معلومات بدهید.
‏یلدا گفت…
من هم گاهی از یخ استفاه میکنم سرخی بخار ها زودتر ازبین میرود و خورد میشود

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر