چرا بخار های جوانی دانه کنده نشود؟

اگر شما بخار جوانی دانه را بکنید چه خواهد شد در ویدیو ببینید.
 
عوارض کندن بخار جوانی دانه.  
اگر شما یک بخار جوانی دانه را بکنید چه خواهد شد؟ 
۱. شما بخار جوانی دانه را حد اقل سه تا پنج روز بعد از بوجود آمدن میتوانید بکنید و اگر صبر داشته باشید  تا دو سه روز دیگر خود بخود ازبین میرود و داغ آن بجا نمی ماند. پس مدت کمی دیگر صبر کنید  و بگذارید بخار جوانی بصورت طبیعی بهبود یابد و از ایجاد داغ جوانی دانه در امان باشید.  

۲. کندن بخار ها سبب صدمه به جلد گردیده و میتواند سبب تشدید بخار ها و ایجاد حالاتی چون Acne excorea و Mechanical Acne گردد. 

۳. کندن بخار جوانی دانه سبب میگردد تا مواد دانه ها به طبقات عمیقتر جلد نفوذ نموده و یک بخار کوچک و سطحی سبب بخار های بزرگتر گردد که به آسانی بهبود نیافته و داغ و یا اسکار آن بجا میماند. 

۴. دستکاری دانه ها سبب میگردد تا بخار های با میکروب ها یا انتانات ثانوی آلوده گردیده و سبب بهار های بزرگ و دردناک گردد. 

۵. از نظر فرهنگی کندن دانه خصوصا در اجتماعات و محافل بک امر پسندیده نیست و اکثر اشخاصی که به کندن جوانی دانه مبادرت میورزند در بسیاری حالات انگیزه های کندن بخار را نمیتوانند در اجتماعات کنترول نموده و سبب ناراحتی نزدیکان میگردند. 

پس بخارهای تانرا نکنید و:

۱.  با متخصص جلدی نزدیک تان مشوره کنید تا تداوی شما را آغاز کند.

۲. تداوی جوانی دانه یاز به وقت دارد و ضرورت به تداوی منظم سه تا شش ماه و بعدا تداوی تعقیبیه دارد که متخصص جلدی کریم و یک صابون و یا فیسواش مناسب برای تان توصیه میکند تا بصورت دوامدار استفاده کنید و از شر جوانی دانه رهایی یابید.  

۳. هرگز از تداوی های خود سرانه و یا تجاری بدون مشوره با متخصص جلدی استفاده نکنید.

۴. اگر تنها با دوا جوانی دانه بهتر نشد لایه_برداری میکرودرمابریشن  و در واقعات استثنایی لیزردرمانی میتواند موثر باشد. 
مطالب مفید جلدی را لینک زیر بخوانید.

نظرات

‏زینب حیدری گفت…
عالی بود

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر