باید ها و نباید های کنترول بخار روی
بخار روی یک مرض قابل علاج است اما باید بخاطر داشت که دوا های توصیه شده به تنهایی نمیتواند سبب بهبود جوانی دانه یا بخار روی گردد برای اینکه بخار های روی شما بهبود یابد شما باید بدانید که کدام کارها سبب بهبود جوانی دانه میگردد و شما باید آنرا انجام دهید و کدام چیز ها سبب تشدید جوانی دانه میگردد و شما نیاز دارید از آن حذر کنید تا بخار های روی شما به زودی خوب شده و جای یا اسکار آن باقی نمانده. درین مقاله باید ها و نباید های که شما بخاطر مراقبت جلد مصاب بخار روی لازم میباشد میخوانید. امیدوارم تا در بهبود بخار های روی تان موثر باشد.
باید ها:
کسانی که مصاب جوانی دانه اند نیاز دارند تا نکات آتی را انجام دهند تا بخار های روی شان کنترل گردیده و بهبود یابد:
۱. روز دوبار جلد تانرا با آب شیر گرم و صابون مناسب بشویید.
۲. دوا های که توسط داکتر معالج تان توصیه میشود بصورت منظم استفاده کنید.
۳. جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کنید.
۴. دواهای جوانی دانه را در تمام صورت استفاده کنید.
۵. بالشت تانرا هفته یک یا دوبار بشویید.
۶. بیست تا سی دقیقه بعد از شستن صورت تان صبر کنید تا صورت تان کاملا خشک شود بعدا دوای های توصیه شده را چرب کنید.
۷. در صورتیکه تنها دوا برای جوانه دانه شما موثر نباشید شما میتواند از لایه برادری کیمیاوی استفاده کنید که در کلینیک توسط داکتر معالج تان صورت میگیرد.
۸. در صورتیکه جوانی دانه نزد یک بانو با وجود تداوی ادامه یابد بهتر است معاینات هورمونی و التراسوند صورت گیرد تا مصاب کیست تخمدان و یا بلند بودن هورمونها نباشد.
۹. قبل از خواب حتمن میکپ را از صورت تان بشویید. میگم سبب بندش مسامات جلد و تجمع چربی در تحت جلد و تشدید بخار صورت میگردد.
نباید ها:
از نکات آتی خودداری کنید زیرا میتوانند سبب تشدید بخار های روی شما گردند:
۱. از استفاده از صابون ویا فیس واش بیشتر از دوبار در روز اجتناب کنید.
۲. از کندن بخار ها خود داری کنید.
۳. تشویش نکنید.
۴. از استعمال دوای خود سرانه حذر کنید.
۵. از استفاده از روغن مو و مواد آرایشی چرب خود داری کنید.
۶. از خوردن شیرینی زیاد و چاکلیت کاکاو بپرهیزید و هر غذایی را که متوجه شدید سبب تشدید بخار های تان میگردد از آن اجتناب کنید.
۷. تداوی جوانی دانه وقتگیر است و زود از تداوی منصرف نشوید.
۸. از اسکرب زیاد استفاده نکنید چون سبب تخریش جلد و تشدید جوانی دانه میگردد.
۹. از ضد آفتاب های چرب و مرطوب کننده استفاده نکنید.

نظرات

‏فروزان حیدری گفت…
آیا تنها با عملی نمودن این باید ها و نباید های شما بخار های جوانی دانه خوب میشود

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر