نسخه تداوی جوانی دانه خفیف

جوانی دانه یک مرض بسیار شایع جلدی است که اکثرا جوانها را مصاب ساخته و لی انواعی از جوانی دامه وجود دارد که در سن نوزادی دیده شده و ۶ فیصد مردها و زنها میتوانند در سن ۴۵ سالگی هم مصاب جوانی دانه باشند.

تداوی های مختلف وجود دارد از تداوی دوایی توسط متخصص جلدی تا تداوی های پیشرفته مانند لایه برداری، میکرو درمابریشن، لیزر و لایت. اما متاسفانه اکثرا جوانی دانه به اشکال غیر عملی و خودسرانه بدون مشوره داکتر توسط افراد موظف دواخانه( فارمسیست  یا غیر فارمسیست) ارایشگاها فروشنده های مواد آرایشی و ادویه یونانی تداوی میگردند. بسیاری وقتها دیده شده که که به مشتری توسط اشخاص فوق از موثریت کریمها صد فیصد ضمانت داده میشود و یا کریمهای اعلام میشود که جامع الکمالات است و در پنج روز تمام مشکلات شما را رفع میکند. شاید این ها در روز های نخست چنین تاثیراتی داشته اما به زودی سبب بدتر شدن جوانی دانه گردیده و عوارضی چون موهای اضافی، نازک شدن جلد، سرخی جلد ، اعتیاد به کریم ، سوزش و حساس شدن صورت …. ظاهر شده و روز بروز صورت تان خرابتر میگردد.
تداوی جوانی دانه عموما به دو شکل صورت میگیرد یکی تداوی طبی که صرف بعد از معاینه توسط متخصص جلدی باید توصیه شود و شامل دوااای خوراکی و مرهم ها و اجراء  پروسیژرهای چون میکرودرمابریشن، لایه برداری لیزر … میباشد. دیگر تداوی که بدون نسخه قابل دسترس است و بنام تداوی over the counter یا OTC یاد میگردد.
اما اگر دسترسی به متخصص جلدی ندارید و مایلید جوانی دانه را در خانه تداوی کنید تداوی جوانی دانه که رژیم OTC است و نیاز به نسخه داکتر ندارد و در یکتعداد چشمگیر از جوانانی که  مصاب جوانی دانه خفیف تا متوسط اند مفید میباشد برایتان توصیه میکنم:
۱. شستن جلد روز دوبار با فیش واش . Glycolplus Gel:
روز دوبار صورت تانرا با نرمی باین فیس واش بشویید کوشش از آب شیر گرم استفاده کنید تا بتواند به راحتی چربی جلد تانرا که در تشدید جوانی رول دارد برطرف کند. اگر جلد ترکیبی دارید ( جلد در بعضی جاها خشک و در بعضی جاها چرب است) فیس واش را با نوک انگشتان بیشتر در نواحی چرب استفاده کنید. فیس واش را به مدت ده ثانیه به جلد تان به نرمی مالش داده و جلد تانرا دوباره با نرمی با آب بشویید. هرگز از لیف، کیسه و اسکرپ های قوی برای شستن جلد روی تان استفاده نکنید.
۳. جلد تانرا با نرمی و با فشار نرم رویپاک خشک کنید از کشیدن خشن رویپاک بالای جلد تان اجتناب کنید.
 ۲. پنج  تا پانزده دقیقه صبر کنید که جلد تان کاملا خشک شود.
۳. شب از  Gel.Benzoyl peroxide  که حاوی ۲.۵ فیصد بنزایل پراکساید  است استفاده  کنید بخاطر داشته باشد این ژل کمی مخرش است و استفاده زیاد آن میتواند سبب تخریش جلد تان گردد. ابتدا کوشش کنید از مقدار کم  دوا شروع کنید معمولا در شب های اول از اندازه نیم تا یک نخود شروع کنید و معمولا با گذشت زمان مقدار آنرا بیشتر کنید. این ژل باید به تمام صورت استفاده شود اما در صورتی که شما جلد ترکیبی دارید ژل را صرف در نواحی چرب و جاهایی که بخار جوانی دانه دارد چرب کنید و از چرب کردن در نواحی خشک جلد خوداری کنید. همچنان از استفاده دوا در دور چشم که جلد نازک دارد خوداری کنید. چون جلد این ناحیه نازک بوده و بزودی تخریش میگردد.
۴. در صورت ایجاد تخریش و خشکی  شما میتوانید به مدت کوتاه از لوشن درموسافت که یک کریم مرطوب کننده است استفاده کنید و آنرا صرف در جاهایی خشک صورت استفاده کنید.
۵. دواهای  که در درمان جوانی دانه استفاده میگردد به شمول رژیم فوق جلد را در مقابل شعاع آفتاب حساس میسازد بناء کوشش کنید جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظت کنید و صبح و چاشت از کریم ضد آفتاب فاقد چربی مانند cream. SPF 30 استفاده کنید.
نوت: این رژیم برای جوانی دانه خفیف تا متوسط میباشد و شاید برای همه موثر نباشد در صورت عدم موفقیت تداوی فوق و یا استفاده از مقدار بیشتردوا و تخریش جلد با داکتر جلدی مشوره کنید.
۶. رژیم فوق باید به زمان طولانی استفاده گردد و شاید شما نتایج تداوی را در ۴ تا شش هفته اول نبینید پس دواها را با حوصله استفاده کنید و و بعد از بهتر شدن هم قطع نکنید و به استفاده دوا ادامه بدهید.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر