چه چیزها سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد؟


اعمال خاصی می تواند سبب  تشدید ، و یا بدترشدن آکنه شوند.  درصورت  احتناب  از این چیزها درمان آکنه شما ، مطمینآ بهترین نتایج ممکن را حاصل مینماید.  اعمالی که سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد قرار ذیل اند.

غذا : 
برخی از افراد احساس می کنند که غذاهای خاصی باعث بدتر تر شدن  
آکنه آنها میگردد . اگر شما چنین احساس می کنید برای شما درست است تا از آن غذاها اجتناب کنید. با این حال ، رول غذا در تشدید جوانی دانه همیشه تحت مناقشه بوده یک تعداد تحقیقات تایید کننده ارتباط غذا با تشدید جوان دانه بوده و یک تعداد تحقیقات دیگر بر عکس آن. اما گفته میشود لبنیات، چاکلیت های کاکاو، غذاهای با اندکس بالای قند سبب تشدید مرض میگردد.
موادآرایشی و بهداشتی : 
برخی از لوازم آرایشی می تواند سبب بروز یا ایجاد آکنه گردیده و یا سبب  شعله ور شدن آن گردد  بدون اینکه سبب ایجاد دانه های سرسیاه آکنه گردند.مواد آرایشی احتمالا این کار را توسط تخریش کردن منافذ جلد که پس از آن سبب متورم شدن و مسدود شدن آنها میگردد انجام میدهند.اما این حالت با تمام انواع  مواد آرایشی رخ نداده و نزد هر شخص نیز بوجود نمیاید .  لوازم آرایشی فاقد جربی اکثرآ توصیه می شود ، اما برخی از مردم حتی به این مواد آرایشی نیز واکنش نشان می دهند.  مواد آرایشی غیر comedogenic و acnegenic جوانی دانه نازا) نیز برای استفاده در دسترس هستند. بهتر است
 از مواد آرایشی که سبب تشدید جوانی دانه شما میگردد حذر کنید.
قبل از خواب مواد آرایشی را بشوییدو از مواد  آرایشی که دارای برچسب های noncomedogenic و  nonacnegenic  باشند استفاده نمایید
شستن بیش از حد جلد : 
از شستن بیش از حد جلد صورت تان اجتناب کنید  آکنه از  عدم شستشو و یا با جلد کثیف ایجاد نه می شود 
دانه های سرسیاه دلیل عدم نظافت جلد نیستند  
شستن بیش از حد جلد صورت و استعمال سکرب های مخرش میتواند سبب تشدید جوانی دانه شما گردد شستن صورت روز دوبار با آب و صابون کافی است.

عرق کردن : 
به نظر می رسد که تعریق سبب بدتر شدن آکنه در ۱۵ درصد از افراد مبتلا به مرض میگردد 
رطوبت نیز ممکن است بیماری را بدتر کند 
لباس تنگ نیز میتواند سبب بدتر شدن جوانی دانه گردد 
استرس و اضطرابات: 
بسیاری از دانش آموزان گزارش داده اند که آکنه آنها در طول زمان استرس بدتر می شود ، از جمله در هنگام گذراندن امتحانات. 
بافعالیت جنسی : 
فعالیت جنسی سبب بوجود آمدن ، ایجاد کردن ، و یا تشدید و یا کاهش جوانی نمیگردد ازدواج هم هیج تاثیری بالای جوانی دانه ندارد ، ولی جوانی دانه با هورمون جنسی ارتباط تنگاتنگ دارد. 
قرص های ضد بارداری : 
استروژن است که معمولا برای کنترل آکنه مفید پروژسترون ممکن است باعث بدتر شدن  آکنه شما گردد
معمولآ زنان مصاب به آکنه از تشدید مرض شان چند روز قبل از عادت ماهوار شاکی میباشند 
فشردن : 
از کندن فشردن و دستکاری دانه ها حذر نمایید این کار میتواند سبب تشدید جوانی دانه و بجا گذاشتن داغ یا لکه آن گردد. 

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر