مراقبت جلد نزد کسانی که مصاب جوانی دانه اند

جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند!
۱- روی خود را روزی ۲ مرتبه با آب و صابون بشویید.
۲- از مالش شدید جلد خودداری کنید.
۳- از فشار دادن، کندن، ترکاندن و دستکاری دانه ها خودداری کنید.
۴- 
تداوی شما ایجاب وقت کافی (۳ الی ۶ ماه) و مصرف منظم دوا را مینماید 


۵-از جلد خود در برابر تابش آفتاب محافظت کنید.
۶- هنگام استفاده از لوازم آرایشی دقت کرده و نگذارید اینگونه مواد  برویتان برای مدت طولانی باقی بمانند. و از مواد آرایشی غیر روغنی استفاده کنید.
۷- از مرطوب کننده های روغنی استفاده نکنید. و مو های خود را چرب ننما یید. 
 8 – اضطراب یا  استرس  و تشویش سبب تشدید جوانی دانه میگردد .ورزش کنید. ورزش در کاهش اثرات منفی استرس بسیار سودمند میباشد. اما پیش از اقدام به فعالیت بدنی رویخود را کاملا با آب و صابون بشویید (بخصوص اگر آرایش دارید). پس از فعالیت بدنی نیز حمام گرفته و یا حداقل رویخود را مجددا با آب و صابون بشویید. 
9- اگرچه رول مواد غذایی در تشدید اکنه تحت مناقشه است اما بهتر خواهد بود تا مصرف الکل ، کافئین ونیکوتین ، مرچ ، چا کلیت , غذا های پرکالوری و بیحد چرب ومیوه خشک را به حداقل رسانیده و در عوض حبوبات، سبزیجات و میوهای تازه بیشتری مصرف کنید. ببینید کدام غذا سبب تشدید بخارهای تان میود و از همان پرهیز نمایید.۱۱– کریمهای که در تداوی جوانی دانه توصیه میگردد مخرش بوده لذا کوشش شود تا دوا با مقدار کمتر شروع گردیده و  به مرور زمان مقدار آن بیشتر گردد و در صورت بوجود آمدن  سرخی پوستک شدن و سوزش دوا به مدت سه روز قطع گردیده و بعد از آن  مقدار کمتر دوا مصرف شودو یا یک شب درمیان استفاده شود.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر