چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

وقتی شما جوانه دانه خود را تداوی نمودید و جوانی دانه کاملا از بین رفت شما نیاز به مراقبت جلد دارید تا دوباره مصاب جوانی دانه نگردید. اما کدام مراقبت های جلد؟
۱. از حالاتی که سبب تشدید جوانی دانه تان میگردد خودداری کنید این حالات قرار زیر اند:  
❌ تشویش شدید
❌استفاده از غذا های که میدانید و سبب تشدید جوانی دانه تان میگردد.
❌چرب نمودن روی و موی
❌ عرق نمودن زیاد
❌استفاده از مواد آرایشی چرب
❌افراط در شستن صورت
۲. روز دوبار روی تانرا با فیس واش مناسب مانند Acne cure, sebionex foaming gel و یا moduseb و یا هم صابون Acne derma و یا moduseb بشویید تا چربی سطح جلد شما را کاهش دهد.
۳. یک ژل که حاوی Adepalene .0.1% و یا Isotretinoin 0.5% باشد همیشه استفاده کنید تا منافذ ی را که چربی جلد از آن خارج میگردد باز نگهدارد و شما دوباره مصاب جوانی دانه نگردید.
۴. جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظت کنید شما میتوانید این کار را با پوشیدن کلاه ، استفاده از چتری و استعمال ضد آفتاب فاقد چربی مانند Uvicoz 30 Cream و suncure30 cream عملی کنید.

نظرات

‏عبداللطیف گفت…
مه میگم چرا هر وقت دوا را قطع میکنم بخار ها دوباره میبراید. تشکر داکتر صاحب محترم موفق باشید.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر