نکات مفید در وقایه از داغ جوانی دانه

مراقبت خوب جلد شما را کمک میکند تا از مصاب شدن به داغ و یا سکار جوانی دانه در امان باشید.

     بعضی ها میگویند مصاب شدن به داغ های جوانی غیر قابل پیشگیری است و هرکس مصاب جوانی دانه باشد مصاب داغ و یا اسکار آن هم میگردد. اما همیشه این چنین نیست.
    ما در اینجا بعضی نکاتی  را ذکر می کنیم که  با پیروی از آن از داغ و یا لکه جوانی دانه در امان میباشید و یا لکه های تازه ایجاد شده بزودی از بین بروند.
     متخصصین جلدی برای کاهش لکه و داغ جوانی دانه نکات زیر را پیشنهاد مینمایند :

۱. تداوی جوانی دانه

       هر قدر برآمدن بخار های جوانی کمتر باشد احتمال ایجاد لکه و داغ آن کمتر میگردد. تداوی جوانی دانه شما تحت نظر متخصص جلدی در یکی از حالات زیر حتمی میباشد:
⭕موجودیت دانه های بزرگ و پر چرک که به اندازه یک نخود و یا بزرگتر از آن باشد این نوع جوانی دانه بنام جوانی دانه نودولو سیستیک یاد شده و بدون تداوی سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد.
⭕در صورتیکه جوانی نزد شخصی بسیار زود و در اوایل جوانی شروع شده باشد هر قدر شخص زودتر مصاب جوانی دانه گردد به همان اندازه احتمال شدت  آکنه یا جوانی دانه در سالها بعد یگ بیشتر بوده و آکنه شدید سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد. متخصصین جلدی توصیه میکنند تا چنین اشخاص بزودی تحت درمان قرار گیرند تداوی جوانی دانه میتواند از شدت آکنه جلوگیری نماید و خطر ایجاد داغ جوانی دانه را کمتر سازد.
 ⭕کسانی که والدین و اقارب نزدیک شان مصاب داغ جوانی دانه اند و خودشان جوانی دانه دارند بیشتر شانس ابتلا به داغ جوانی دانه را دارا بوده و باید تحت درمان قرار گیرند.
⭕هیچ درمان خودسرانه نمیتواند سبب بهبود جوانی دانه گردد در بعضی حالات بعضی دوا ها شاید سبب بهبود نسبی در شروع تداوی گردد ولی بعد ها میتواند هم سبب تشدید جوانی دانه و هم ایجاد داغ و اسکار آن گردد.
 ⭕متخصصین جلدی میتواند با توصیه ادویه مناسب سبب بهبود جوانی دانه گردند ولی تداوی جوانی دانه وقت گیرست و شما باید دوایی تانرا مطابق به دستور داکتر معالج تان بصورت منظم استفاده کنید در صورتیکه جوانی دانه تنها با تداوی دوایی بهبود نیافت شاید متخصص جلدی برایتان از روشها چون مایکرودرمابریشن، لایه برداری و لیزر استفاده کند. که میتواند در بهبودی جوانی دانه و و وقایه از اسکار آن مفید باشد.

۲. ادامه استفاده از دوا: 

وقتی آکنه خوب هم شد به استعمال دوا ادامه بدهید برای داشتن جلد پاک بدون جوانی دانه شما نیاز دارید تا دوا های توصیه شده را بعد از بهبود کامل جوانی دانه هم استفاده کنید.  ولی داکتر معالج تان به مرور زمان تعداد دوا ها میزان استفاده آنها را  کم خواهد کرد. و شاید نیاز داشته باشید از یک یا دو دوا چند بار محدود در هفته استفاده کنید. نهایتا داکتر معالج تان برایت میگوید می وقت دوا را قطع کنید.
از فشار دادن کندن و ترکانیدن دانه ها خو داری کنید

۳. خود داری ازکندن و یا فشار دادن دانه ها:

  کندن بخار ها یک مشکل کوچک را به مشکل به مراتب  بزرگترتبدیل میکند. و نهایتا سبب داغ و یا اسکار میگردد که تداوی ان به مراتب مشکلتر از تداوی خود جوانی دانه خواهد بود. پس از کندن بخار های جوانی دانه خود داری کنید. 

۴. از جلد تان با بهترین شیوع مراقبت کنید

استفاده از صابون های بسیار مخرش، اسکرب نمودن ، استفاده از لیف و کیسه و شستن جلد با آب و صابون چندین بار در روز(بیشتر از دوبار) میتواند سبب تخریش جلد  و تشدید جوانی دانه گردد با جلد تان به مهربانی رفتار کنید.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر