پی آر پی برای تداوی داغ های جوانی دانه

زیبایی خودتان با خون خود تان  

یکی از طریقه ای جدید باز یا بی سلامت جلد و مو  PRP  پی ار پی می‌باشد  PRP   مخفف platelate rich plasma    بوده  که معنی آن پلازمای غنی از صفیحات دمویه میباشد

 صفیحات دمویه  چیست ؟

صفیحات دمویه :   Plackets) )  اجسام کروی یا بیضوی کوچکی به قطر ۴ - ۲ میکرون هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم حجرات بزرگی به نام مگا کاریوسیت(Mega karyocytes) در مغز استخوان حاصل می‌شود، فاقد هسته‌اند. با وجود آن در پستانداران حجرات  هسته داری به نام ترومبوسیت معادل صفیحات دمویه  می‌باشد. صفیحات دمویه  را ترومبوسیت نیز می‌نامند. تعداد صفیحات دمویه  ۴۰۰ - ۲۰۰ هزار در هر میکرولیتر خون می‌باشد. و عمر آنها ۱۱ - ۸ روز می‌باشد.

وظیفه صفیحات دمویه چیست؟

کار اصلی صفیحات دمویه  جلوگیری از خونریزی است. که این عمل با چسبیدن صفیحات دمویه  به همدیگر و محل آسیب دیده رگ و ترشح مواد دخیل در انعقاد انجام می‌گیرد همچنان صفیحات دمویه  در رشد و تکامل، ایجاد یا از بین بردن سلول های سرطانی و فاکتور رشدی مشتق از صفیحات دمویه  PDGF نیز مشارکت دارند. صفیحات دمویه دارای مقادیر بالای فکتور های رشد بوده که این فکتورها عبارت اند از :
o       platelet-derived growth factor
o       transforming growth factor beta
o       fibroblast growth factor
o       insulin-like growth factor 1
o       insulin-like growth factor 2
o       vascular endothelial growth factor
o       epidermal growth factor
o       Interleukin 8
o       keratinocyte growth factor
o       connective tissue growth factor
فکتورهای فوق  در التیام زخم رول فعال داشته همچنان سبب فعال شدن حجرات فیبروبلاست گردیده و رشته ها کولاژن تولید میگردد. رشته های کولاژن رول عمده در سلامت و جوانی جلد دارد همچنان فکتورهای رشد سبب فعال شدن حجرات پیاز مو گردیده و در رشد بیشتر موها و جلوگیری از ریزش مو موثر میباشد. همچنان  vascular endothelial growth factor  سبب تشکل مویرگهای جدید گردیده و به خونرسانی بیشتر جلد کمک میکند .

چگونه PRP تهیه میشود؟


·         خون از بازوی بیمار توسط سرنج خارج خواهند شد.
·         تیوب حاوی خون در سنتریفیوژ قرار داده و و چرخش سنتریفیوژ  با استفاده از یک پروتوکول به دقت تعیین می شود.
·         سرعت و مدت زمان سانتریفوژ بسیار مهم است تا از ضفیحات دمویه آسیب نبیند.
·         سانتریفوژ کریوات سرخ  و سفید و ضفیحات دمویه  را از هم جدا و تمرکز آنها در سطوح مختلف تیوب میسر میسازد.
·         پلاسمای خون است که غنی ازضفیحات دمویه  از سطح مناسب برای استفاده درمانی کشیده شده است.
·         عامل فعال (به عنوان مثال کلرید کلسیم) اضافه می شود
     

کدام حالات رامیتوان با این روش تداوی نمود؟

۱. ریزش مو خصوصا ریزش موی ارثی هورمونی بشکل تداوی کمکی
۲. چین ها وخطوط اطراف چشم
۳. داغ و اسکار های جوانی دانه 
۴. خطوط لب بینی
۵. افتادگی جلد صورت
۶. جوانسازی دست وگردن
7.  التیام زخمهای معند و که بزودی التیام نمیابند

تداوی با پی آر پی چه عوارض جانبی دارد؟

درد در هنگام زرق ، ندرتا خونریزی های تحت الجلدی از عوارض جانبی آن بوده چون درین روش از از خون خود شدن استفاده میگردد هیچ نوع عکس العمل حساسیتی وجود ندارد.
این روش چند بار تکرار گردد؟
بستگی به شدت حالات دارد که شما میخواهید تداوی کنید در اکثر حالات تا چهار تداوی و به وقفه های یک ماه صورت میگیرد.

داغهای جوانی دانه با پی آر پی چگونه تداوی میگردد؟

در داغهای عمیق و فوررفته جوانی دانه پی آر پی زرق گردیده و بعدا از ماشین مایکرونیدلینگ استفاده بعمل می آمد 

نظرات

‏ناشناس گفت…
صمد علی
بسیار عالی تشکر از معلوماتوتان

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر