آیا جوانی دانه تداوی دارد؟سوال: میگویند جوانی دانه تداوی ندارد؟ 

جواب:  جوانی دانه قابل تداوی است نکات زیر را باید به خاطر داشت 
1. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعمال دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود در حالیکه چنین نبوده و جوانی دانه با تداوی مناسب و طولانی مدت بهبود میابد. 2. بعد از ختم تداوی یا بهبود جوانی دانه جلد  به مراقبت  ضرورت دارد که مناسب برای جلد های چرب باشد مراقبت مناسب جلد میتواند از عود مرض جلوگیری نموده و سبب بهبودی سریع جوانی دانه در جریان تداوی گردد که درلینک زیر میخوانید:
http://www.drarifabid.com/2013/02/blog-post.html
3. بهبود جوانی دانه نیاز به استعمال منظم دوا توسط شخص مصاب دارد به همین لحاظ من به اکثر جوانان مصاب به جوانی دانه میگویم بهبود حالت شما 75 فیصد مربوط به شماست تا تداوی تانرا منظم استفاده کنید، از جلد تان مراقبت کنید و در استعمال دوا حوصله داشته باشید و 25 فیصد مربوط به داکتر میشود تا دوایی را که مناسب به حالت و شدت جوانی دانه تان باشد توصیه نماید.
4. بعضی از اشکال جوانی دانه شدید و تنها به تداوی دوایی بهبود نمیابد که درچنین حالات از میتود های چون لایه برداری  chemabrasion و microdermabrasion میتوان استفاده نمود که سبب بهبود جوانی دانه میگردد.

http://www.drarifabid.com/p/peeling.html
5. بعضی از امراض دیگری نیز دانه های مشابه به جوانی دانه دارند که نیاز به تشخیص تفریقی داشته و باید جوانی دانه ازآنها فرق و در صورت موجودیت چنین امراضی باید تداوی مناسب آن صورت گیرد. که در لینک زیر میخوانید:
http://www.drarifabid.com/2011/05/blog-post_20.html?utm_source=BP_recent

6. مشکلات هورمونی که نزد تعداد کمی از دخترخانمهای مصاب جوانی د انه موجود میباشد که از جمله میتوان از مرض کسیتهای متعدد تخمدان و  hyper androgenism نام برد که ایجاب معاینات تلویزیونی و هورمونی را نموده و با تجویز دواهای خاص شان میتوان جوانی دانه را تداوی نمود. درچنین حالات معمولا جوانی دانه شدید بوده و همراه با جوانی دانه رشد موهای اضافی صورت، افزایش وزن ، کاهش عادت ماهوار و همچنان تغیرات صدا موجود میباشد.
7. گاهی ممکن است یک میتود تداوی سبب بهبود مرض نگردد اکثرا متخصصین جلدی میخواهند جوانی دانه را با دواهای ابتدایی تداوی نمایند و در صورت عدم پاسخ دهی به دوا از دواهای دیگری استفاده خواهد شد.
  


 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر