حقایق و افواهات جوانی دانه

افواه:
جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی.
حقیقت:
جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست
افواه:
جوانی دانه بعد ازازدواج بهبود میابد.
حقیقت:
جوانی دانه هیچ ارتباطی به عمل ازدواج ندارد و ازدواج هیچ تاثیری به جوانی دانه ندارد اما چون عمل ازدواج در سنی صورت میگیرد که معمولآ جوانی دانه بهبود میابد چنین فکرمیشد که ازدواج سبب بهبود جوانی دانه گردیده باشد که هیچ بنیاد علمی ندارد.
افواه:
جوانی دانه با اخذ بعضی ازغذا ها تشدید میگردد.
حقیقت:
گذارش های ضد و نقیض در این ضمینه به نشر رسیده که گاهی تشدید جوانی دانه با غذا تثبیت یا رد گردیده اند، در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که مواد غذایی با اندکس قندی بالا و با تحریک افراز هورمون insulin like growth factor و تحریک غدوات چربی ساز میتوانند سبب افزایش تولید چربی جلد و تشدید جوانی دانه گردند همچنان چاکلیت کاکو میتواند سبب تشدید جوانی دانه نزد مردها گردد و بالاخره لبنیات گاوی با داشتن هورمانهای گاوی و تحریک غدوات چربی ساز جلد میتوانند سبب تشدید جوانی دانه گردند. بنآ بهتر است تا از پرهیز های شدید غذایی اجتناب گردد ولی در صورتی که شما مصاب جوانی دانه اید و متوجه میشود غذای خاصی سبب تشدید مرض شما میگردد از آن پرهیز کنید.
افواه:
جوانی دانه مرضیست که بصورت خود بخودی با افزایش سن بهبودی میابد پس ضرورت به تداوی ندارد.
حقیقت:
درست است که جوانی دانه خودشفا است امادربعضی موارد( نزد ۳٪آقایان و ۶٪ خانمها) حتی تا سن ۴۵ سالگی دوام میابد همچنان جهت جلوگیری از سکار یا لکه ها و نشانه های فروفته و برجسته سالدانه باید تداوی گردد.
افواه:
جوانی دانه را میتوان با لیزر تداوی نمود.
حقیقت:
در تداوی جوانی دانه لیزر استطباب خاصی ندارد بانهم بعضا گفته میشود که از بعضی انواع لیزر میتوان استفاده نمود که شاید ایجاب مطالعات بیشتر را مینماید. اما میتوان جهت تداوی آن از لایت های خاصی استفاده نمود و لی در صورت بهبود جوانی دانه جهت تداوی داغها و سکارهای آنمیتوان از لیزر استفاده نمود. روش های لایه برداری ، میکرودرمابریشن میتود های بهتر وموثر جوانی دانه فعال میباشند تا استفاده از لیزر.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر